Velkommen til jubileumsfest for beboere i Tveita borettslag.

Med underholdning og gode historier ligger forholdene til rette for en hyggelig feiring av jubilanten og dens beboere. Påmeldingsfrist 10.05.19.

>> Invitasjon