Åpen protokoll fra styremøte 2014

Åpen protokoll fra styremøtene vil bli lagt ut fortløpende. Protokollen godkjennes først på neste styremøte, og legges ut når den er godkjent.