Åpne protokoller fra styremøter 2015

Åpne protokoller fra styremøtene vil bli lagt ut fortløpende. Protokollen godkjennes først på neste styremøte, og legges ut når den er godkjent.