Avhenting av sykkel

I uke 44 ble det utført varslet rengjøring av alle sykkelboder; etasjebod og sykkelrom.

Sykler og annet som sto igjen i sykkelrommene og i felles boder ble fjernet av vaktmester og er oppbevart i et låsbart rom. Her vil syklene stå til 15. januar hvor de deretter enten blir kastet eller gitt bort til en veldedig organisasjon.

Sykler kan hentes ved å avtale tid med vaktmester.