Brann i søppelrommet

Etter flere branner har det blitt montert sprinklerutstyr og røykvarslere i rommene.

Vaktmester vil bli alarmert via nettverk dersom det skulle oppstå røykutvikling.

Informasjon om brann i Tveita borettslag :

lørdag 31. november 2015 ble det utført ildspåsettelse i bolig 12015. Ingen person kom til skade. 1 person ble anholdt for ildspåsettelse.