Container

Det settes jevnlig ut containere i Tveita Borettslag. Disse skal kun benyttes til beboernes avfall.

Se oppslag under siste nytt for nærmere informasjon om dato og klokkeslett for utsettelse av containere.

Søppel som blir hensatt i fellesområder er brudd på Husordensreglene og vil medføre en reaksjon overfor den det gjelder.

Det er ikke tillatt å benytte containeren til

Stort byggesøppel (f.eks. fra oppussing)

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

Farlig avfall

Vi henviser til nærmeste avfallsmottak Haraldrud eller Grønmo gjenbruksstasjon .

Nærmeste avfallsbeholder for farlig avfall er ved ESSO Tveita i Tvetenvn. 166. Nærmeste glasscontainer er utenfor Nåkkves vei 3. Det er også glasscontainer utenfor Tveita senter i Tvetenvn 150. Nærmeste avfallsbeholder for papp/papir er vis a vis Nåkkves vei 3 og vis a vis Nåkkves vei 5 .