Fortausarbeid ved Nåkkves vei

Fortauene langs Nåkkves vei er i ferd med å bli utbedret og oppgradert. Arbeidet startet mandag 26.08.19 utenfor Nåkkves vei 3 og Nåkkves v 5. 16. september starter arbeidet utenfor Nåkkves vei 3 og Nåkkves v 1.

Gjesteparkeringen utenfor blokkene vil ikke være tilgjengelig for bruk i perioden som arbeidet utføres. Alternativ parkering står på oppslagstavelen i vestilbylen.