Gjesteparkering og registreringsskjema for motorvogn

Les mer om rutinene for gjesteparkering og registrering av motorvogn tilhørende beboere i Tveita borettslag. Reglene for parkering står beskrevet i Husordensreglene.

Parkeringstid 5 timer parkering (ingen karenstid).

Parkeringstid 24 timer parkering - 24 timer karenstid

Parkeringstid 72 timer parkering - 48 timer karenstid

 

Rundskrivet finnes her .