Kontaktpersoner i valgkomitéen

Valgkomiteen er ansvarlig for innstilling av styre- og varamedlemmer som skal velges på Generalforsamlingen våren 2021.

Ta kontakt med et av valgkomiteenes medlemmer hvis du ønsker å sitte i Styret, enten som vara- eller styremedlem, eller har tips til egnede kandidater.

Valgkomiteen er uavhengig av styret.

Valgkomiteens medlemmer består av:

Ragni Arnesen (Nåkkves v 1)

Kjersti Haraldsen (Nåkkves v 1)

Tove M Gaard (Nåkkves v 1)

Linda Glomseth Jølsen (Nåkkves v 5)

Bjørg Imsland (Nåkkves v 3)