Navneskilt på postkasse

For bestilling av navn til postkassen kan du ta direkte kontakt med Driftskontoret i kontortiden (09:00-15:00). Denne tjenesten er kostnadsfri.

NB Husk bolignummeret ditt når du melder fra.

Husk også maks 27 karakterer på navn på navneskiltet inkludert opphold mellom bokstaver og &-tegn mellom 2 navn.

Det er ikke tillatt å klistre egne lapper med navn utenpå postkassen.