Velkommen til Tveita borettslag

Tveita borettslag er et andelslag hvor 818 andelseiere sammen eier eiendommen. Borettslaget ligger i bydel Alna i Oslo kommune. Første innflytting skjedde i 1967.

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Tveita Borettslag har et eget driftskontor med fem ansatte.