Parkering i Tveita Borettslag

Informasjon og regler vedrørende parkering på borettslagets område finnes i husordensreglenes punkt 14 - 17.

Les mer om rutinene for gjesteparkering og registrering av motorvogn tilhørende beboere i Tveita borettslag her .

Parkeringstid 3 timer er nå utvidet til 5 timer parkering (ingen karenstid).

Endring av 17.12.14.