Branninstruks & brannforebyggende tiltak

Les og last ned borettslagets branninstruks og brannforebyggende tiltak:

Branninstruks

Brannforebyggende tiltak

Bruk av husbrannslangen