Containerdager 2020

Containerdag for beboere er onsdag 7. oktober

Container vil være tilgjengelig utenfor nr. 1, 3 og 5 fra ca. kl. 07.00 til ca. kl. 07.00 neste morgen

Søppel som blir hensatt i fellesområder er brudd på Husordensreglene og vil medføre en reaksjon overfor den det gjelder.

Det er ikke tillatt å benytte containeren til

• Stort byggesøppel (f.eks. fra oppussing)

• Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall)

• Farlig avfall

• Juletrær, se eget oppslag fra Renovasjonsetaten i november/desember om dato for henting av juletrær.

I samme periode som container vil det bli satt ut et EE-bur til kun EE-avfall utenfor blokkene og en pall med karm samme sted hvor det kan legges farlig avfall type maling, lim, lakk, silikoner og sparkelmasse.

Vi henviser til avfallsmottaket på Haraldrud, Grønmo gjenbruksstasjon eller til gjenbruksstasjoner for levering av avfall, EE-avfall og farlig avfall utenom containerdagen.

Nærmeste avfallsbeholder for farlig avfall er ved ESSO Tveita i Tvetenv 166. Nærmeste container for glass- og metallemballasje er utenfor Nåkkves v 3. Det er også container for glass- og metallemballasje utenfor Tveita senter i Tvetenv 150. Nærmeste avfallsbeholder for papp/papir er vis a vis Nåkkves v 3 og vis a vis Nåkkves v 5.