Dyrehold

Reglene om dyrehold finnes i Husordensreglene punkt 3.