Elektrisk anlegg

Borettslaget er organisert slik at det skilles mellom private områder og fellesarealer. Dette innebærer at borettslaget, ved styret, har ansvaret for fellesarealene, mens andelseieren har samme ansvar for det elektriske anlegget inne i leiligheten (fra og med sikringsskapet). Andelseieren er også ansvarlig for at man ikke bruker eller kobler elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.