Fellesvaskeri

Det finnes fellesvaskeri i hver etasje. Nærmere informasjon om vaskeriene finnes i husordensreglene punkt 6.

Les mer om ordensreglene for vaskeriet her .

Vasketidene er kl. 08.00 - 20.00 på de fem første dagene i uken,

lørdag kl. 08.00 - 16.00.

På søndager og helligdager er utstyret ikke i drift.

Vaskeriene stenger ekstraordinært i april - juni:

- Skjærtorsdag 13. april

- Langfredag 14. april

- 2. påskedag mandag 17. april

- Offentlig høytidsdag 1. mai (mandag)

- Grunnlovsdag onsdag 17. mai

- Kristi Himmelfartsdag torsdag 25. mai

- 2. pinsedag mandag 5. juni

Påskeaften lørdag 15. april og pinseaften lørdag 3. juni er vaskeriene åpne til

kl 16:00.