Fellesvaskeri

Det finnes fellesvaskeri i hver etasje.Vasketidene er hverdager kl. 08.00 - 20.00 og lørdag kl. 08.00 - 16.00. Søndag holdes fellesvaskeriet stengt. Vaskeriene kan kun benyttes innenfor den fastsatte tiden.

Vaskeriene stenger ekstraordinært på bevegelige helligdager i påsken, pinsen og helligdager i mai.

Vasketider reserveres med vaskerilås. Vaskerilåsene skal være på tavlen under hele vaskeperioden. Beboer skal fjerne vaskerilås hvis vasketid ikke vil bli benyttet.

Nærmere informasjon om vaskeriene finnes i husordensreglene punkt 6.

Ordensregler fellesvaskeri

Oppslag: fellesvaskeri og renhold