HOVEDRENGJØRING OG BONING VÅR/SOMMER 2018

DETTE SKJER I LØPET AV VÅR/SOMMER 2018. NÅKKVES VEI 5 ER FERDIGSTILT PR. MAI .

DERETTER HAR VI STARTET OPP I NÅKKVES VEI 1 FORDI UTSKIFTING AV SOILRØR FOREGÅR SAMTIDIG I NÅKKVES VEI 3.

NÅKKVES VEI 3 BLIR GJENNOMFØRT TIL SLUTT.

DET ER VANSKELIG Å SETTE OPP EN MER NØYAKTIG FREMDRIFTSPLAN FORDI OMFANG PÅ ARBEIDENE FRA ETASJE TIL ETASJE GJØR AT EN FREMDRIFTSPLAN BLIR AVVEKET NESTEN UMIDDELBART ETTER OPPSTART.

SKURING AV GOLV VEGGER TAK I KORRIDORENE, FJERNING AV GAMMEL BONEVOKS VIL FOREGÅ PÅ DAGTID/ETTERMIDDAG.
             
BONING AV GULVER I KORRIDORER FOREGÅR DERETTER KL 00:00 (MIDNATT) - 03.00.
             
VÆR FORSIKTIG - GULVENE KAN TIL TIDER VÆRE GLATTE !    
             

VENNLIGST FJERN ALT LØST FRA KORRIDORENE PÅ FORHÅND - TAKK FOR DIN FORSTÅELSE !

Tveita borettslag, Driftskontoret 31.5.2018