Kildesortering

Vi minner om at alt avfall skal kildesorteres.

Matavfall legger du i grønn pose og ren plastemballasje legges i blå pose. Posen knytes med dobbel knute, og legges i søppelsjakten sammen restavfallsposene. Både grønne og blå poser får du gratis i dagligvarebutikker. Restavfall legges i vanlige handleposer.

Les mer på Renovasjonsetatens sider.

Sjaktene er kun tillatt brukt til husholdningsavfall. Annet avfall skal ikke plasseres eller etterlates i kjeller, garasje eller andre fellesarealer.