Konvektor

Bruk av termostat og utlufting gjennom vinduer.

Hva er en termostat
En termostat er en temperaturstyrt bryter. Etter at man har stilt inn ønsket romtemperatur, vil termostaten selv regulere konvektoren, slik at man oppnår en jevn og behagelig innetemperatur.

Hvordan virker termostaten
Inne i termostaten sitter en temperaturføler som hele tiden måler romtemperaturen. Dersom lufta blir varmere enn det som er stilt inn, vil termostaten slippe mindre varmtvann gjennom konvektoren - noe som gir mindre varme. I motsatt tilfelle, der romluften er for kald, vil termostaten åpne for mer vann gjennom konvektoren slik at det blir varmere. For å stille inn ønsket romtemperatur dreies hjulet. Skalaen fra  til 5 på hjulet tilsvarer omtrentlig temperaturer vist i tabell. Anlegget vil skru seg av automatisk når temperaturen passerer 19 grader ute, og skru seg på igjen når temperaturen faller under 19 garder.

Hvordan lufte leiligheten
Borettslaget har opplevd flere brudd på rør i konvektorene på soverom. Dette er forårsaket av frostsprengning som konsekvens av lufting med vinduet åpnet på siden når det har vært lave temperaturer ute. Lufting over lengre tid (f.eks. om natten) må kun skje ved at vinduene åpnes i toppen slik at kald luft kan strømme ned på begge sider av konvektoren og derav besørge at denne ikke fryser (frostsikring i termostat aktiveres).

Hvordan lufte radiator
Lufteskruen er messingfarget og sitter innenfor termostaten. Man lufter ved å vri skruen mot klokken til man hører susing (luft som slippes ut). Når det kommer vann, stopper man ved å vri skruen med klokken. Gjenta gjerne dette etter noen dager for å være helt sikker på at all luft er borte. Konvektorene med termostat må først luftes i stengt posisjon merket , før termostaten stilles til 5 (helt åpen).

For å komme til konvektoren med festene løftes dekselet av.

Blir ikke tiltakene fulgt, og det oppstår en vannlekkasje som følge av fryste rør, blir egenandelen belastet den enkelte beboer.