Parkering

Tveita borettslag har digital registrering av kjøretøy for beboere og gjester. Reglene for parkering står beskrevet i Husordensreglene.

For beboere
Beboere skal registrere kjøretøy hos Driftskontoret iht. husordensreglenes § 16 Registrering av kjøretøy. Beboer skal følge de retningslinjer for parkering som til en hver tid er gjeldende av borettslagets husordensregler § 14 Parkering og § 15 Parkering for beboere med større kjøretøy og lastebiler på gjesteparkeringen i Nåkkves vei. Beboer må informere sine gjester om gjeldende regler.

For gjester
Gjester skal registrere kjøretøy for godkjent parkering på skjerm i inngangspartiet iht. husordensreglenes § 16 Registrering av kjøretøy - punkt 5 og 6.

Det er mulig å registrere kjøretøy for tre forskjellige tidsperioder:

Parkeringstid 5 timer parkering (ingen karenstid).

Parkeringstid 24 timer parkering - 24 timer karenstid

Parkeringstid 72 timer parkering - 48 timer karenstid

Karenstid vil si at kjøretøyet har karantene for parkering på borettslagets eiendom. Har en gjest behov for parkering utover tre dager, skal kjøretøyet registreres på Driftskontoret for utvidet parkering.

El-bil
Ladeboksen er av typen Schneider og har kapasitet til å lade helt opp til og med 22 kW. For å kunne benytte seg av ladestasjonene må beboer opprette et abonnement hos Grønn Kontakt. Ved bestilling vil beboer motta en RFID-brikke som benyttes til å låse opp ladeboksen.

Hver måned faktureres det for det faktiske forbruket i henhold til den pris satt av styret. Pris per desember 2019 er kr 2,35 per kWh.

Beboere som allerede har ladeboks i garasje, har også fått tilgang til laderne ute. Tidspunkt for lading følger de regler som gjelder for parkering i henhold til husordensreglene. Beboere med 2- og 3-romsleiligheter kan stå på gjesteparkeringen kun mellom kl. 08.00 og kl. 16.00. Beboere med 1-roms leilighet, som ikke leier garasjeplass inne, kan stå 24 timer.

Disse parkeringsplassene gjelder kun for beboere med el-bil og kun under aktiv lading.