Parkering

Tveita borettslag har digital registrering av kjøretøy for beboere og gjester. Reglene for parkering står beskrevet i Husordensreglene.

For beboere
Beboere skal registrere kjøretøy hos Driftskontoret ved å levere inn registreringsskjema iht. husordensreglenes § 16 Registrering av kjøretøy. Beboer skal følge de retningslinjer for parkering som til en hver tid er gjeldende av borettslagets husordensregler § 14 Parkering og § 15 Parkering for beboere med større kjøretøy og lastebiler på gjesteparkeringen i Nåkkves vei. Beboer må informere sine gjester om gjeldende regler.

Last ned registreringsskjema.

For gjester
Gjester skal registrere kjøretøy for godkjent parkering på skjerm i inngangspartiet iht. husordensreglenes § 16 Registrering av kjøretøy - punkt 5 og 6.

Det er mulig å registrere kjøretøy for tre forskjellige tidsperioder:

Parkeringstid 5 timer parkering (ingen karenstid).

Parkeringstid 24 timer parkering - 24 timer karenstid

Parkeringstid 72 timer parkering - 48 timer karenstid

Karenstid vil si at kjøretøyet har karantene for parkering på borettslagets eiendom. Har en gjest behov for parkering utover tre dager, skal kjøretøyet registreres på Driftskontoret for utvidet parkering.