Renholdstjeneste

Det er per 01.01.19 skiftet til ny leverandør av renholdstjenester, ny leverandør er Kan Renhold AS. Ny renholdsplan kommer opp på oppslagstavlene.

Det gjenstår noe arbeider med ferdigstillelse av hovedrengjøring i Nåkkves vei 3 og i Nåkkves vei 1.

Tveita borettslag, Driftskontoret 16.01.19