Ro i boligen

Styret og driftskontoret får stadig henvendelser fra beboere som plages av støy fra naboer. Vis hensyn til dine naboer. Enten det er barn eller voksne har alle et ansvar for at vi skal ha det trivelig rundt oss, og kan bidra til et bedre fellesskap.

Varsle gjerne naboer om du holder på med oppussing eller skal ha en sammenkomst som fører til mer støy enn vanlig.

Driftskontoret ønsker å minne om § 4 Regler om ro i boligen i Husordensreglene:

Beboerne bør unngå å forårsake unødvendig og urimelig støy. Opptre stille i trappene og korridorene. Særlig bør det utvises forsiktighet ved bruk av musikk, TV og radio. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale og etter samtykke fra beboere over, under og ved siden.

Nødvendig arbeid som medfører støy må utføres så hensynsfullt som mulig, og ikke før kl 08.00 og ikke etter kl. 21.00 på vanlige hverdager, og på lørdager ikke etter kl 17.00. På søn- og helligdager er arbeid som medfører støy forbudt.

Hobbyvirksomhet og hjemmearbeid som medfører sjenerende støy er også forbudt. I tiden fra kl 22.00 til 06.00 skal det være ro i boligen. Man bør varsle naboer hvis man skal ha en festlig anledning som medfører mer uro enn alminnelig.