Serviceliste håndtverkere

GLASSMESTER
Svendsen's glass-service AS
Brobekkv 104, 0582 OSLO
T: 23 24 50 20

LÅSESMED
Aker Lås og Nøkkel AS
Brobekkv 105, 0582 OSLO
T: 07707

RØRLEGGER
Bråthen Rør AS
Gardermov 9, 2050 JESSHEIM
T: 63 97 50 00

SNEKKER
Aarsrud bygg AS
Årvollv 48C, 0590 OSLO
M: 911 30 603

ELEKTRIKER
Eiklid & Ekdahl Elektro AS
Stansev 9, 0975 OSLO
T: 22 16 19 40
E: post@eee.no

TELENOR (tidl. Canal Digital Kabel)
Hverdager kl 08.00-20.00
Lørdag kl 09.00-17.00
Søndag kl 10.00-15.00
Feil på TV-løsning kan meldes alle dager tom. kl. 23.00
T: 915 09000 

NB! Gjelder kun assistanse i leilighet. Beboere/andelseiere har ikke rett til å iverksette arbeid på borettslagets regning. Styret skal godkjenne alle bygningsmessige utbedringer/reparasjoner.