Vedlikehold

Tveita borettslag er borettshaverens eiendom. Det er borettshaverne som i felleskap er økonomisk ansvarlige for at eiendommen holdes i stand. Alle utgifter som påføres borettslaget, dekkes av husleieinntektene.

Teknisk personell foretar daglig vedlikehold og service på borettslagets eiendom, men har ikke anledning til å bistå beboere med private gjøremål.

Alle andelseiere plikter å holde boligen inkludert balkongen godt vedlikeholdt. Ved manglende vedlikehold kan andelseier bli gjort erstatningspliktig for skader. Dette er spesielt viktig i våtrom. Sluket renses ved å ta ut slukpotten, dette reduserer fare for dårlig lukt.

Synlige vann og avløpsrør i kjøkken kontrolleres for lekkasjer, dette reduserer muligheten for at en liten lekkasje skal kunne gi større skader.

Meld fra til Driftskontoret ved lekkasjer da disse kan medføre skader for andre leiligheter.

Gratis maling/beis til balkongene deles ut hos Driftskontoret i åpningstiden. Dører, vinduer med rammer og balkongrekkverk som ønskes skiftet, må erstattes med en type som styret har godkjent, og for andelseiers egen regning.