Vedlikehold

Alle andelseiere plikter å holde boligen inkludert balkongen godt vedlikeholdt. Ved manglende vedlikehold kan andelseier bli gjort erstatningspliktig for skader. Dette er spesielt viktig i våtrom. Sluket renses ved å ta ut slukpotten, dette reduserer fare for dårlig lukt.

Synlige vann og avløpsrør i kjøkken kontrolleres for lekkasjer, dette reduserer muligheten for at en liten lekkasje skal kunne gi større skader.

Meld fra til Driftskontoret ved lekkasjer da disse kan medføre skader for leilighetene under din leilighet.