Ventilasjon

Utlufting av boligen må skje via balkongdør eller vindu. Lufting ut i korridoren er ikke tillatt. Vær oppmerksom på fryseskader på radiator ved lufting gjennom vinduene i vinterhalvåret.

Borettslaget har opplevd flere brudd på rør i radiatorene på soverom etter frostsprengning som konsekvens av lufting med vinduet åpnet på siden med lave temperaturer ute.

Styret og Driftskontoret henstiller derfor til at lufting over lengre tid (f.eks. om natten) kun skjer ved at vinduene åpnes litt i toppen slik at kald luft kan strømme ned på begge sider av radiatoren og derav besørge at radiatoren ikke fryser (frostsikring i termostat aktiveres). Det er derfor vesentlig at termostat ikke tildekkes.

Husk at en rask gjennomlufting i leiligheten med vinduer og dører på vidt gap er bedre en langvarig åpning av vinduene på liten åpning. Da oppnår man god utskifting av luften samtidig som man hindrer flatene (vegger ol.) i å kjøles ned. Da oppnår vi god energibesparelse samtidig som vi får godt inneklima.  

Opplever du susing (piping) i leiligheten fra balkongdøren? Da kan det være et undertrykk i leiligheten og du bør du åpne lufteventilen til vindu.

Kjøkkenvifte skal ikke kobles direkte til avtrekksventil. Det skal være vifte med kullfilter på kjøkkenet.