Styremedlemmene

Følgende ble valgt til styret i generalforsamling våren 2016:

Leder: Trond S. Andersen

Nestleder: Are Mathisen

Styremedlem: Ann-Kristin Amundrud

Styremedlem: Daghild Trodal

Styremedlem: Jostein Elle

1. varamedlem: Gerd Synøve Hermanrud

2. varamedlem: Berit Kraft