Styrets møteplan 2017

Styrets møteplan 2017 :

Mandag 23.1.2017, tirsdag 28.2.2017, mandag 20.3.2017 og tirsdag 4.4.2017.

Alle styremøter har en åpen halvtime klokka 18:00 - 18:30, hvor andelseiere og beboere ønskes velkommen til å ta opp sine saker.

Møteplanen er foreløpig og kan endres ved behov.