Styrets møteplan 2017 Åpne protokoller fra styremøter

Styrets møteplan 2017 : Tirsdag 13.6.2017, tirsdag 15.8.2017, tirsdag 12.9.2017, tirsdag 24.10.2017, tirsdag 21.11.2017 og fredag 15.12.2017. Alle styremøter har en åpen halvtime klokka 18:00 - 18:30, hvor andelseiere og beboere ønskes velkommen til å ta opp sine saker.