Styrets møteplan 2018 og åpne protokoller fra styremøter

Styrets møteplan 2018 : Tirsdag 12.6.2018, onsdag 15.8.2018, tirsdag 11.9.2018, tirsdag 9.10.2018, tirsdag 20.11.2018 og fredag 14.12.2018. Alle styremøter har en åpen halvtime klokka 18:00 - 18:30, hvor andelseiere og beboere ønskes velkommen til å ta opp sine saker.