Styrets møteplan 2018 og åpne protokoller fra styremøter

Styrets møteplan 2018 : Tirsdag 16.1.2018, tirsdag 13.2.2018, tirsdag 13.3.2018, og tirsdag 10.4.2018. Alle styremøter har en åpen halvtime klokka 18:00 - 18:30, hvor andelseiere og beboere ønskes velkommen til å ta opp sine saker.