Endret: 6 nov 2020     Opprettet: 28 apr 2016

Styrets møteplan 2020 - åpne protokoller

Alle ordinære styremøter har åpen halvtime mellom klokken 18:00 - 18:30, andelseiere og beboere ønskes velkommen til å ta opp sine saker.

Styrets møteplan høst 2020:

  • Tirsdag 10. november

NB! Vi følger de nasjonale tiltakene for å hindre smittespredning av Korona og kan derfor ikke tilby andelseiere og beboere mulighet til fysisk å møte opp til åpen halvtime på førstkommende styremøte. Andelseiere og beboere som har saker de ønsker drøftet kan sende disse på e-post til post@tveitaborettslag.no.

Møteplanen er foreløpig og kan endres ved behov.

Åpne protokoller fra styremøtene vil bli lagt ut fortløpende. Protokollen godkjennes først på neste styremøte, og legges ut når den er godkjent.

2020

Nr. 1 - 14. januar

Nr. 2 - 11. februar

Nr. 3 - 10. mars

Nr. 4 - 28. april

Nr. 5 - 25. juni

Nr. 6 - 18. august

Nr. 7 - 15. september

Nr. 8 - 13. oktober

 

2019

Nr. 1 - 22. januar

Nr. 2 - 19. februar

Nr. 3 - 19. mars

Nr. 4 - 27. mars

Nr. 5 - 23. april

Nr. 6 - 15. mai

Nr. 7 - 11. juni

Nr. 8 - 22. august

Nr. 9 - 17. september

Nr. 10 - 8. oktober

Nr. 11 - 19. november

Nr. 12 - 13. desember