Styrets møteplan 2020 og åpne protokoller fra styremøter

Alle ordinære styremøter har åpen halvtime mellom klokken 18:00 - 18:30, andelseiere og beboere ønskes velkommen til å ta opp sine saker.

Styrets møteplan høst 2020:

  • Tirsdag 13. oktober
  • Tirsdag 10. november

Møteplanen er foreløpig og kan endres ved behov.

Åpne protokoller fra styremøtene vil bli lagt ut fortløpende. Protokollen godkjennes først på neste styremøte, og legges ut når den er godkjent.

2020

Nr. 1 - 14. januar

Nr. 2 - 11. februar

Nr. 3 - 10. mars

Nr. 4 - 28. april

Nr. 5 - 25. juni

Nr. 6 - 18. august

Nr. 7 - 15. september

 

2019

Nr. 1 - 22. januar

Nr. 2 - 19. februar

Nr. 3 - 19. mars

Nr. 4 - 27. mars

Nr. 5 - 23. april

Nr. 6 - 15. mai

Nr. 7 - 11. juni

Nr. 8 - 22. august

Nr. 9 - 17. september

Nr. 10 - 8. oktober

Nr. 11 - 19. november

Nr. 12 - 13. desember

 

2018

14. desember

20. november

11.september

15. august

12. juni

8. mai

24. april

10. april

13. mars

13. februar

16. januar