Endret: 8 mar 2021     Opprettet: 28 apr 2016

Styrets møteplan 2021 - åpne protokoller

Alle ordinære styremøter har åpen halvtime mellom klokken 18:00 - 18:30, andelseiere og beboere ønskes velkommen til å ta opp sine saker.

Styrets møteplan vår 2021:

  • 16.03
  • 20.04

Møteplanen er foreløpig og kan endres ved behov.

NB! Vi følger de nasjonale tiltakene for å hindre smittespredning av Covid-19 og kan derfor ikke tilby andelseiere og beboere mulighet til fysisk å møte opp til åpen halvtime på  styremøter. Andelseiere og beboere som har saker de ønsker drøftet kan sende disse på e-post til post@tveitaborettslag.no.

Åpne protokoller fra styremøtene vil bli lagt ut fortløpende. Protokollen godkjennes først på neste styremøte, og legges ut når den er godkjent.

2021

Nr. 1 - 26. januar

Nr. 2 - 16. februar

2020

Nr. 1 - 14. januar

Nr. 2 - 11. februar

Nr. 3 - 10. mars

Nr. 4 - 28. april

Nr. 5 - 25. juni

Nr. 6 - 18. august

Nr. 7 - 15. september

Nr. 8 - 13. oktober

Nr. 9 - 10. november