Valgkomiteen

Følgende ble valgt til valgkomiteen på generalforsamling våren 2016:

Ragni S. Arnesen

Erna B. Syberg

Anne-Gerd Theodorsen

Karin Aasen

Se "Kontakt oss" for kontaktinformasjon til valgkomiteen.